โต๊ะยกขากรรไกรสี่ตัว

  • Four Scissor Lift Table

    โต๊ะยกขากรรไกรสี่ตัว

    โต๊ะยกขากรรไกรทั้งสี่ส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่งสินค้าจากชั้นหนึ่งไปยังชั้นสอง สาเหตุลูกค้าบางรายมีพื้นที่ จำกัด และมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะติดตั้งลิฟต์ขนส่งสินค้าหรือลิฟท์ขนสินค้า คุณสามารถเลือกโต๊ะยกขากรรไกรสี่ตัวแทนลิฟต์ขนส่งสินค้า