ลิฟท์จอดรถหลังเอียง

  • Tiltable Post Parking Lift

    ลิฟท์จอดรถหลังเอียง

    ลิฟท์จอดรถแบบปรับเอียงได้ใช้วิธีการขับขี่แบบไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิกเอาท์พุทน้ำมันแรงดันสูงดันกระบอกไฮดรอลิกเพื่อขับเคลื่อนที่จอดรถขึ้นและลงบรรลุวัตถุประสงค์ในการจอดรถเมื่อบอร์ดจอดรถไปที่ที่จอดรถบนพื้นรถ สามารถเข้าหรือออก