ลิฟท์จอดรถแบบเอียงได้

  • ลิฟท์จอดรถแบบเอียงได้

    ลิฟท์จอดรถแบบเอียงได้

    ลิฟท์จอดรถแบบเอียงได้ใช้วิธีการขับขี่แบบไฮดรอลิค ปั๊มไฮดรอลิกออกน้ำมันแรงดันสูงดันกระบอกไฮดรอลิกเพื่อขับเคลื่อนบอร์ดจอดรถขึ้นและลง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจอดรถ เมื่อบอร์ดจอดรถไปยังที่จอดรถบนพื้นดิน ยานพาหนะ สามารถเข้าหรือออกได้

ส่งข้อความของคุณถึงเรา:

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา