โต๊ะยกขากรรไกรหลุม

  • โต๊ะยกขากรรไกรหลุม

    โต๊ะยกขากรรไกรหลุม

    ตารางยกกรรไกรสำหรับโหลดหลุมส่วนใหญ่จะใช้เพื่อบรรทุกสินค้าบนรถบรรทุกหลังจากติดตั้งแท่นลงในหลุมขณะนี้โต๊ะกับพื้นอยู่ในระดับเดียวกันหลังจากขนของขึ้นแท่นแล้ว ให้ยกแท่นขึ้น เราก็สามารถย้ายของขึ้นรถบรรทุกได้

ส่งข้อความของคุณถึงเรา:

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา