โต๊ะยกขากรรไกร

  • Pit Scissor Lift Table

    โต๊ะยกขากรรไกร

    ตารางยกขากรรไกรสำหรับโหลดหลุมส่วนใหญ่จะใช้ในการบรรทุกสินค้าบนรถบรรทุกหลังจากติดตั้งแพลตฟอร์มลงในหลุมแล้ว ขณะนี้โต๊ะและพื้นอยู่ในระดับเดียวกัน หลังจากขนย้ายสินค้าไปที่ชานชาลาแล้วให้ยกพื้นขึ้นจากนั้นเราสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าลงในรถบรรทุกได้