ลิฟท์จอดรถสองเสา

  • Two Post Parking Lift

    ลิฟท์จอดรถสองเสา

    wo Post Car Lift ใช้วิธีการขับขี่แบบไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิกเอาท์พุทน้ำมันแรงดันสูงดันกระบอกไฮดรอลิกเพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการบรรจุรถขึ้นและลงบรรลุวัตถุประสงค์ในการจอดรถเมื่อคณะกรรมการจอดรถไปที่ที่จอดรถบนพื้นรถ สามารถเข้าหรือออกได้เสนอแบบกำหนดเอง