ลิฟท์บรรทุกสินค้าแนวตั้งแบบสองราง

  • ลิฟท์ขนสินค้าแนวตั้ง 2 ราง ราคาดี

    ลิฟท์ขนสินค้าแนวตั้ง 2 ราง ราคาดี

    ลิฟต์บรรทุกสินค้าแนวตั้งสองรางสามารถกำหนดเองได้ตามความต้องการเฉพาะจากลูกค้า ขนาดแพลตฟอร์ม ความจุและความสูงของแพลตฟอร์มสูงสุดสามารถทำตามความต้องการของคุณแต่ขนาดแท่นต้องไม่ใหญ่นัก เพราะมีเพียงสองรางเท่านั้นที่ยึดแท่นไว้ได้ หากคุณต้องการแท่นขนาดใหญ่....

ส่งข้อความของคุณถึงเรา:

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา