โต๊ะยกขากรรไกรชนิด U

  • U Type Scissor Lift Table

    โต๊ะยกขากรรไกรชนิด U

    โต๊ะยกขากรรไกรชนิด U ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการยกและจัดการพาเลทไม้และงานขนถ่ายวัสดุอื่น ๆ ฉากการทำงานหลัก ได้แก่ คลังสินค้างานสายการประกอบและท่าเรือขนส่งสินค้า หากรุ่นมาตรฐานไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้โปรดติดต่อเราเพื่อยืนยันว่าทำได้หรือไม่