ลิฟท์กรรไกรไฮดรอลิก

  • Hydraulic Drive Scissor Lift

    ลิฟท์กรรไกรไฮดรอลิก

    ลิฟท์กรรไกรแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เจ้าหน้าที่สามารถยืนบนแท่นได้โดยตรงเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายและการยกอุปกรณ์ ผ่านโหมดการทำงานนี้ไม่จำเป็นต้องลดแพลตฟอร์มลงสู่พื้นเมื่อตำแหน่งการทำงานของมือถือ ......