แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศอลูมิเนียมเสาเดี่ยวที่มีการกำหนดค่าสูง