ยานพาหนะปฏิบัติการระดับสูง

  • High Altitude Operation Vehicle

    ยานพาหนะปฏิบัติการระดับสูง

    ยานพาหนะปฏิบัติการในระดับความสูงสูงมีข้อได้เปรียบที่อุปกรณ์ทำงานทางอากาศอื่น ๆ ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นั่นคือสามารถปฏิบัติการทางไกลและเคลื่อนที่ได้ดีมากโดยเคลื่อนย้ายจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งหรือแม้แต่ในประเทศ มีตำแหน่งที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล